Analiza temperatur na Hrvašem v Avgustu 2018

ODSTOPANJE SREDNJE MESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA AVGUST 2018.

Analiza srednje mjesečne temperature zraka kažejo, da je bil letošnji Avgust toplejši od večletnega povprečja(1961. – 1990.) .Odstopanja v mesecu Avgustu 2018 so bila v razponu  2,0 °C (Knin) do 4,4 °C (Zagreb – Grič).

Apsolutna maksimalna temperatura zraka V Avgustu 2018 je  bila viša od povprečja (1961. – 1990.)

Prikaz odstopanj na zemljevidu