Odstopanje srednjih temperatur zraka za Oktober 2012 na Hrvaškem

Analiza temperaturnih nepravilnosti za mesec Oktober 2012 kaže, da so blie v celotni Hrvaški srednje temperarture zraka višje od večletnega povprečja 1961-1990.  Odstopanja srednje mesečne temperature zraka so bile v razponu od 0,1°C (Daruvar) do 1,6°C (Lastovo, Zavižan).

Glede na razporeditev temperaturnih razmer v Hrvaški za Oktober 2012, le te lahko opišemo z nasledn jimi kategorijami:normalno (del osrednje Hrvaške, vzhodna Hrvaška, ter del srednjega Jadrana z pripadajočim zaledjem) in toplo – (preostali del Hrvaške)

 

ODSTOPANJA KOLIČINE PADAVIN ZA OKTOBER 2012 na HRVAŠKEM

Analiza količine padavin za Oktober 2012, ki so podane v % večletnega povprečja (1961-1990) kaže, da so bile količine padavin večinoma iznad dolgoletnih povprečij. Primerjava z večletnim povprečjem, kaže da je količina padavin za Oktober 2012 v razponu od 39% večletnega povrečja na Lastovu )28.5 mm) do 232% tega povprečja na Malem Lošinju (210,8 mm).

Deževne razmere v Hrvaški lahko Oktobra 2012 opišemoz sledečimi kategorijami: deževno (vzhodna hrvaška, del severozahodne in osrednje Hrvaške, del severnega Jadrana ter širšega področja Splita), zelo deževno ( širše področje Rekein Hvara), ter noprmalno(preostali del Hrvaške)