Spremembe temperature zraka v 21 stoletju

Predviden porast temperature zraka v 21 stoletju je globalnega značaja, pri čemer se največje otoplitve pričakujejo nad celinami in v višjih zemljepisnih širinah severne hemisferi predvsem pozimi.
Amplituda otoplitve naj bi bila najnižja nad oceani in na južni hemisferi, kjer tudi drugače oceani predstavljajo večji odstotek.

Srednje letno segrevanje (sprememba temperature zraka pri tleh v °C) in simulacija več modelov B1(zgoraj)
A1B (sredina) in A2 (spodaj) scenarijev za tri obdobja: 2011-2030(levo), 2046-2065(sredina) in 2080-2099(desno)
Segrevanje je izračunano glede na dogajanje v obdobju 1980-1999. Izvor: Meehl in sur., 2007.Več o spremembah temperature zraka in odstopanju srednje temperature zraka si lahko ogledate: http://www.vreme.hrvaška.org/odstopanje-srednje-temperature-zraka-za-marec-2012/